MdP | Management, Consulting & Training

Onze aanpak


 

 (1) visualiseren, (2) prioriteren en (3) optimaliseren

U wilt duurzaam grip houden op het succes van uw organisatie. Onze aanpak daarvoor is verrassend intuïtief. We nemen steeds uw huidige dagelijkse activiteiten als uitgangspunt. Dat doet recht aan het eigene van uw specifieke situatie. Onze benadering is daarbij volledig schaalbaar: samen met u kiezen we of we gaan kijken naar uw hele organisatie of bijvoorbeeld naar geselecteerde vestigingen of afdelingen. 

We creëren eerst samen een overzicht van uw organisatie of de geselecteerde onderdelen ervan. We stellen als het ware een 'plattegrond' op. Dit visuele overzicht maakt het veel gemakkelijker om als management-team gezamenlijk in te zoomen op wat uw aandacht verdient.

Het overzicht is de onmisbare basis voor al uw discussies over zaken als: verwachtingen van uw stakeholders, intern eigenaarschap, onderlinge afhankelijkheden, individuele bijdragen aan de realisatie van uw doelstel-lingen, operationele knelpunten en kwetsbaarheden.

De 'plattegrond' is ook belangrijk voor uw strategische overwegingen, zoals: het al dan niet uitbesteden van activiteiten en de wijze van integreren van een nieuw verworven entiteit. Tevens geeft dit overzicht u gezamenlijk inzicht in uw belangrijkste transactiestromen, kernapplicaties, stambestanden en management-informatie.

Vervolgens kiezen we gericht vanuit welke relevante invalshoeken u uw dagelijkse activiteiten wilt gaan optimaliseren. Met andere woorden: welke 'brillen' (rendement, efficiëntie, duurzaamheid, integriteit, continuïteit, veiligheid, etc.) zetten we op, als we de kwaliteit van uw activiteiten analyseren? Vanuit die gekozen perspectieven kunt u de gewenste verbeteringen eenvoudiger prioriteren. Allemaal om de verwachtingen van uw stakeholders beter te kunnen managen.

Daarna bepaalt u gezamenlijk de diepgang van de benodigde aanpassingen. Wat verwachten uw belangrijkste stakeholders van u? We inventariseren wat u op dit moment al geregeld heeft. Op basis van uw inschatting van kansen en risico's bepaalt u op welke punten u uw processen en huisregels wilt aanpassen. Daartoe gaan we na wie intern eigenlijk mag uitmaken of en hoe uw activiteiten in kwestie uitgevoerd moeten worden. 

Het is vooral zaak dat de gewenste wijzigingen ook op de werkvloer worden ingevoerd. Op die manier kan uw interne regelgeving een prima basis vormen voor uw interne audits. Onze uitgebreide praktijkervaring komt hierbij goed van pas. Waar gewenst helpen wij u ook om uw managementinformatie aan te passen. Werkenderweg creëert u zo als team uw eigen voortdurende verbetercyclus!

  

Onze methodologie

Om de verwachtingen over en weer goed af te stemmen gaan wij uit van de volgende consultingaanpak:

MdP MCT Consulting aanpak v.130707.pdf
Download

 

Onze websurvey als peilstok

Wilt u tegen beperkte kosten een eerste beoordeling van de interne beheersing binnen uw organisatie? Wij hebben een speciale websurvey ontwikkeld voor managementteams. Deze stelt hen in staat om snel inzichtelijk te krijgen welke organisatieverbeteringen vooral wenselijk zijn. 

 

Uw managementteam centraal

Als managementteam bent u verantwoordelijk voor de interne beheersing binnen uw organisatie. Door het invoeren van een voortdurende verbetercyclus kunt u de kwaliteit van uw bedrijfsvoering op een hoger plan brengen. En dat allemaal heel praktisch: als onderdeel van uw reguliere managementagenda. 

 

 

 

 

 

 

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66