MdP | Management, Consulting & Training

Onze trainingen 


 

Een greep uit de trainingen met open inschrijving die wij verzorgen:  

 

Certified ISO 31000 Risk Management Professional 
Driedaagse intensieve training ter voorbereiding op het G31000 examen op de derde dag (20 PE-punten)

Data: 28-30 juni 2017; 20-22 september 2017; 15-17 november 2017
Georganiseerd door MdP | Management, Consulting & Training

 

ISO 31000 certificeringstraining.pdf
Download

 

Confronterende gesprekken met internal auditors

Tweedaagse training over het effectief voeren van gesprekken over netelige onderwerpen (13 PE punten)
Georganiseerd door Improfin Academie; co-docent is Peter Paul Leutscher
 

De samenhang van cultuur, integriteit en risicomanagement 

Eensdaags seminar over invloed op de organisatiecultuur vanuit persoonlijk leiderschap (7 PE-punten)

Georganiseerd door Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants; co-docent is Peter Paul Leutscher 

 

Effectief risicomanagement

Workshop van een dagdeel gericht op ervaren internal auditors (4 PE punten)
Georganiseerd door Improfin Academie
 

Governance, Risk management & Compliance - masterclass

Tweedaags seminar over de samenwerking tussen stafafdelingen met het lijnmanagement en onderling (7 PE-punten)
Georganiseerd door Improfin Academie
 

Praktisch risicomanagement

Tweedaagse masterclass over integraal risicobeheer binnen uw eigen organisatie (11 PE-punten)

Georganiseerd door NIVE Opleidingen

 

Rapporteren over risico's 

Eendaags seminar over de risicoparagraaf en het 'in control statement' (6 PE-punten)

Georganiseerd door Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants


Risicomanagement en gedragsverandering voor overheid en non-profit

Eerste dag van deze verkorte opleiding gericht op het verhogen van risicobewustzijn binnen organisaties (in totaal 31 PE-punten voor vijf studiedagen)

Georganiseerd door Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid

 

Root Cause Analysis - fundamentals en masterclass

Tweedaags seminar over het onderzoeken van de oorzaken van incidenten om ervan te kunnen leren; de eerste dag geeft een eerste overzicht van de achtergronden en toepassingen, terwijl de tweede dag nader ingaat op beschikbare methoden. (tweemaal 7 PE-punten)
Georganiseerd door Improfin Academie

Assurancemanagement
Tweedaagse training over het afstemmen van alle assurance-activiteiten binnen de organisatie

Georganiseerd door het Beccaria Instituut

GRC Professional 
Driedaagse intensieve training ter voorbereiding op het OCEG examen voor de certificering ‘GRCP’ (20 PE punten)
Georganiseerd door Instituut van Internal Auditors; co-docent is Hubèrt Aelbers

High Reliability Organisations
Tweedaagse training over het creëren van een organisatiecultuur waarin (bijna) fouten en incidenten openlijk kunnen worden besproken.

Georganiseerd door Beccaria Instituut; co-docent is Peter Paul Leutscher

  

Integraal risicomanagement
Tweedaagse training over het optimaliseren van integraal risicomanagement
Georganiseerd door het Beccaria Instituut

 

Interne organisatie
Tweedaagse workshop voor managementteams (alleen in-company aangeboden) over het gezamenlijk visualiseren, prioriteren en optimaliseren van hun dagelijkse bedrijfsactiviteiten (13 PE punten)
Georganiseerd door Improfin Academie


Praktische interne organisatie voor managementteams
Vijfdaagse training over het effectief inrichten van de dagelijkse bedrijfsvoering
Georganiseerd door Scientia N.V., Suriname

 

Systeem auditing
Tweedaagse praktische cursus voor auditors om de effectiviteit van kwaliteits- en securitymanagement-systemen vast te stellen

Georganiseerd door het Beccaria Instituut 

 

Value management
Twee daagse training over de integratie van prestatiemanagement en risicomanagement
Georganiseerd door Compliance Consulting United Arabic Emirates


Van traditioneel risicomanagement naar waardemanagement

Eendaagse kennismaking met een vernieuwende benadering primair vanuit de waardeketen van de organisatie (6 PE-punten)
Georganiseerd door Improfin Academie

 

 

 

Al onze trainingen kunnen ook in-company worden gegeven.

 

Daarnaast bieden wij u graag de mogelijkheid om zelf uw eigen PE-programma samen te stellen geheel toegesneden op uw eigen organisatie. U heeft dan tevens de vrijheid om voor u en uw collega’s geschikte data en tijdstippen te bepalen. Goed om te weten, als u zich met uw team wilt verdiepen in een specifiek onderwerp of bijvoorbeeld een vaktechnische dag wilt organiseren.

 

Desgewenst verzorgen wij onze trainingen ook in het Engels.


Marinus de Pooter is opgenomen in het Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs (CRKBO):

 

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66