MdP | Management, Consulting & Training

 

 

Goede interne organisatie: een kwestie van keuzen maken

Als managementteam moet u voortdurend afwegingen maken. Met betrekking tot het ontwerpen van uw interne spelregels en het toepassen ervan in de dagelijkse praktijk. In welke mate wilt u zaken regelen of ze juist overlaten aan uw medewerkers? In hoeverre wilt u die zaken centraal voorschrijven? Of de beslissingen overlaten aan het lokale management? En hoeveel vrijheid en vertrouwen geeft u hen daarbij? 

Interne organisatie betreft alles wat er binnen uw dagelijkse bedrijfsvoering geregeld moet worden. Op zeer uiteenlopende terreinen, die allemaal de activiteiten op uw werkvloer raken. Als managementteam bent u verantwoordelijk voor het ontwerpen, invoeren en handhaven van uw beleid. Uiteraard is het aan u om te bepalen hoeveel u intern wilt regelen. En dus in welke mate u de invulling van het beleid wilt overlaten aan het inzicht van de betrokkenen zelf.

 

 

Duidelijkheid creëren voor uw mensen

Op de pagina Uw thema's vindt u een reeks voorbeelden van praktische zaken die uw bedrijfsvoering kunnen raken als kans of risico. Het is aan u om aan uw collega's duidelijk te maken hoe u wilt dat zij ermee omgaan. Uw keuzen hebben consequenties. Onze dienstverlening is erop gericht om u te begeleiden bij het effectief organiseren van uw interne regelgeving. Daarbij stelt u als managementteam steeds zelf uw prioriteiten en maakt u uw eigen keuzen. 

 

Duurzaam grip houden op het succes van uw organisatie

  

MdP | Management, Consulting & Training | info@mdpmct.com | +31 (0)6 52 06 21 66